Om föreningen

AstraZeneca Seniorerna i Södertälje

 

 

Seniorföreningen bildades 1996 enligt önskemål från företaget och namnet blev Astra Seniorerna, vilket sedan ändrades till AstraZeneca Seniorerna efter Astras samgående med Zeneca 2001. Företaget önskade att seniorföreningen skulle överta planeringen och genomförandet av den årliga pensionärsutflykten som företaget sedan flera år erbjudit alla pensionärer att kostnadsfritt få delta i. Föreningen bestod till en början av 70 medlemmar vilket vuxit under åren.

 

Ändamålet för föreningen är att skapa sammanhållning och trevlig sysselsättning under organiserade och trivsamma former. Föreningen omfattar ca 640 medlemmar.

 

Seniorföreningen ordnar månatliga träffar, inbjuder till resor - både kortare och längre inom och utanför Sverige, underhållning, museibesök mm samt olika motionsaktiviteter. Vi bjuder också in representanter från AstraZeneca för att informera om vad som händer på företaget. AstraZenecas seniorer uppträder som goda ambassadörer för företaget.

 

Seniorföreningen informerar löpande om kommande aktiviteter – på hemsidan www.azsstj.se, i Länstidningen/Föreningsnytt samt skickar hem information till alla medlemmar inför varje vår- och höst period. Personliga kallelser skickas vid de aktiviteter som kräver anmälan med namn.

 

Vi tar gärna emot tips och idéer på olika aktiviteter, ta kontakt med någon i styrelsen (se fliken styrelse för kontaktuppgifter) Vi hoppas på en levande seniorförening inom AstraZeneca som främjar pensionärers fritid, sociala kontaktbehov och hälsa

 

 

Årsavgiften 2021 är 150 kronor.

  

Föreningens plusgiro är 73 65 24-0.

 

Fr.o.m 2016 faktureras årsavgiften till alla medlemmar dvs en faktura skickas via email eller per post. Fr.o.m hösten 2016 kommer även våra motionsaktiviteter att faktureras till alla deltagare. OBS att fakturanumret måste anges vid inbetalning så vi kan matcha din betalning mot vår fordran.

Denna nya rutin innebär att inga andra betalningar ska göras till föreningens plusgiro om man inte blivit uppmanad att göra det t ex vid en av föreningen anordnad resa eller liknande.

 

För medlemmar som har inpasseringskort till AstraZenecas byggnader kommer korten att gälla tillsvidare men används inte passerkortet inom 12 månader spärras behörigheten. Behörighet kan återaktiveras på Passerkortsexpeditionen, huvudporten. På Passerkortsexpeditionen ansöks även om passerkort för nya medlemmar.

 

From den 1 december 2016 så kan inte längre Seniorer parkera på Microparkeringen eller i P-hus B403 Seniorerna hänvisas till P-hus Karlhov, plan 2, där AstraZeneca disponerar ett antal platser alternativt till kommunala parkeringar i närområdet. Besöksparkeringarna får inte användas.

 

 

 

 

PENSIONÄRSUTFLYKTER 1971 - 2019

1971            Axviken

1972            Åland

1973            Uppsala Ekeby

1974            Kolmården

1975            Mättinge

1976            Falun, Gema

1977            Mariefred

1978            Tullgarn, Nyköping

1979            Sundbyholm, Eskilstuna djurpark

1980            Gysinge

1981            Norrtälje, Grisslehamn

1982            Julita

1983            Stadshuset, Skansen

1984            Skokloster, Sigtuna

1985            Tidö, Skultuna

1986            Gustavsberg, båt från Stockholm

1987            Gamla Uppsala - Uppsala

1988            Kolmårdens djurpark

1989            Valdemarsudde, Djurgårdsbrunns värdshus

1990            Gripsholms slott, Mariefred

1991            Vaxholms kastell, båt från Stockholm

1992            Globen, Vasamuseet, Skansen

1993            Långholmen, Drottningholm, Ulriksdal, Confidencen

1994            Reijmyre

1995            Trosa, båt från Södertälje

1996            Eskilstuna, djurparken

1997            Utö via Årsta havsbad

1998            Julita

1999            Dannemora

2000            Söderköping

2001            Kolmårdens djurpark

2002            Sala silvergruva

2003            Örebro (slottet, Wadköping)

2004            Utö via Årsta havsbad

2005            Linköping

2006            Sigtuna, Steninge

2007            Nyköping

2008            Gamla Uppsala, Uppsala

2009            Åland, båt från Kapellskär

2010            Norrköping

2011            Eskilstuna, Parken Zoo, Sundbyholm

2012            Stockholm, Skansen

2013            Åland, båt från Kapellskär

2014            Göta Kanal från Berg till Borensberg

2015            Gävle

2016            Västerås

2017            Vaxholm, Värmdö

2018            Södermanland

2019            Båtresa på Hjälmare kanal

 

Sidan ändrad: 2019-08-23